Problem med anslutningen?

Här följer några vanliga frågor kring bland annat avbrott för fiber och Tv.

-Vart vänder jag mig när mitt internet inte fungerar?
Då ska du ringa din internetleverantör och felanmäla. Eventuell ersättning beräknas från och med din felanmälan. De som har föreningens avtal har Internetbolaget som leverantör och kan nå deras felanmälan 08-52273661.
Stadsnätsbolaget äger nätet och internetbolaget belyser nätet och levererar via det internet.

-Vart vänder jag mig när min Tv inte fungerar?
Då ska du höra av dig till Viasat på 0771-52 20 00 alternativt kontakta deras kundtjänst via ett mailformulär på deras hemsida.

-Jag upplever mitt internet som långsamt. Hur snabbt ska det vara och hur mäter jag hastigheten?
Du som har föreningens avtal har en 1000/100 anslutning. Det är en oerhört snabb uppkoppling och du som är en normalanvändare kommer troligtvis inte använda den fulla bredden av linan. Om du upplever ditt internet som långsamt så är det i de flesta fallen din egen hemelektronik som agerar som en form av flaskhals.

Du kan mäta hastigheten på till exempel Bredbandskollen men se då till att din dator är inkopplad direkt i fiberboxen med en ethernetkabel. Olika mätsidor kan ge helt olika hastigheter så man får ta mätresultatet med en nypa salt.  Här kan också nätverkskortet i din dator agera flaskhals och troligtvis så kommer du inte komma upp i linans fulla hastighet.
Om du trots optimala förutsättningar bara kommer upp i hastigheter  av 800/80 så finns det skäl att be Internetbolaget samt Stadsnätsbolaget att kontrollera din anslutning.

Varför får jag inte min anslutning?
Projektet har saktats ner drastiskt av ett flertal anledningar. Delvis därför att Stadsnätsbolaget inte levererat på det vis som de lovat och delvis för att ett fåtal markägare inte är nöjda med markavtalet. Att ta sig framåt med hjälp av så kallad ledningsrätt är tidskrävande men de första nödvändiga stegen är tagna för att nå de norra delarna av föreningens område.
Att driva på processen är inte ett enkelt uppdrag, men vi är i styrelsen övertygade om att föreningen fyller sin funktion. När vi ser hur det gått och går för samtida projekt där spaden inte ens kommer i backen så är vi trots allt glada över att vara på gång med att ge alla medlemmar sin fiberuppkoppling.