Tillsammans kopplar vi ihop Munktorp med resten av världen.


28/03 2024 - Kallelse Årsstämma

Välkomna på årsstämma 2024 i Munktorps fiber! 14 april kl.18:30 på Tallåsgården. Varmt välkomna!


Kallelse till ÅRSSTÄMMA 2023 på Tallåsgården 26/3 kl. 15:00. Välkomna!


02/03 2022
Välkomna på årsstämma i Munktorps fiber! 3 april 15:00 på Tallåsgården. Boka in detta datum. Köpings kabel-TV kommer att medverka.


14/10 2021
På grund av reparation utav skadad fiber så upplyser Open Infra om att ett flertal fastigheter i området kommer uppleva driftstörningar. Detta berör även fastigheter som inte upplever störningar på grund av den skadade fibern.
För mer information se:
https://openinfra.com/status/driftstorning-koping-2/


18/4 2021

Dagordning för mötet finns att ladda ner längst ner på denna sida.

Länk till årsmötet:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDMxOTg5ZjItY2U4NS00NDI3LThhZWMtNjc0NWU4MGI3M...28/1 2021 (editerad 11/4 2021)

Under kvällen har vi haft ett styrelsemöte och fortsatt processen för att befibra Munktorp. Efter lite kreativitet och hederligt slit kan vi sen en ljusning i projektet och vi kommer att informera i detalj hur läget ser ut under årsstämman som vi satt till den 18:e April klockan 15.00 via Teams. Länk till årsstämman kommer upp här på hemsidan dagen för årsmötet. Det går att delta från klockan 14:30 och vi ber er ansluta tidigast möjligt för att underlätta för mötets administratörer.

Med vänlig hälsning, Styrelsen Munktorps fiber.25/10 2020

Hä följer länken till årsstämman. 

https://us02web.zoom.us/j/84874444045?pwd=dnJld3pibXNNanZjQ01sOVlFVlRMZz0924/10 2020

Imorgon söndag 25/10 klockan 15.00 kommer det digitala årsmötet äga rum. 14.oo läggs länken ut här på hemsidan och på facebook


10/9 2020

Vi vill tacka alla markägare som kom till mötena i maj/juni. Sammankomsterna resulterade i ett antal nya markavtal men dessvärre fattas det fortfarande några som vi fortsätter jobba med.

För att arbetet ska kunna starta måste hela sträckningens markavtal vara avklarade. Detta för att få kontinuitet i grävarbetet och för att kunna se till att alla medlemmar får fiber.

Vi jobbar vidare.

Av naturliga skäl välkomnar vi alla medlemmar till en elektronisk årsstämma som går av stapeln 25:e oktober klockan 15.00 via programmet zoom.

Länk till mötet lägger vi upp på hemsida och föreningens facebooksida en vecka innan stämman.

Om zoom är något nytt för dig så kommer nedan en länk till hur en går med i ett möte en blivit inbjuden till.  

https://www.youtube.com/watch?v=PcUgz-j3SPI

Motioner till stämman vill vi ha in senast den 14:e oktober på info@munktorpsfiber.se


Med vänliga hälsningar, styrelsen Munktorpsfiberförening20/5 2020

Nytändning för fibern!

Efter en lång tids arbete är styrelsen nu redo för en nysatsning i det norra området.
Open infra, tidigare Stadsnätsbolaget, kommer i dagarna kalla markägare och berörda arrendatorer till tre efterföljande möten med start torsdagen den 28:e Maj och sedan följande torsdagar fram till och med den 11:e Juni.

Förutsättningarna är förändrade och vi i styrelsen hyser stora förhoppningar om att alla berörda ska kunna känna sig trygga och nöjda med en fortsatt utbyggnad av fibernätet i Munktorp.

För att minimera risken för sjukdomsspridning kommer mötena att hållas utomhus vid Tränstagården och deltagarna blir kallade områdesvis för att vi alla ska kunna få en bra bild av planerad sträckning. Etapperna för mötena är uppdelade så som följer.

Torsdagen den 28:e Maj 15.00-18.00
Område: Munktorps-Vallby i söder upp till Glasbron


Torsdagen den 4:e Juni 15.00-18.00
Område: Glasbron i söder upp till Kommungränsen mot Hallstahammar


Torsdagen den 11:e Juni 15.00-18.00
Område: Bergs socken i Hallstahammar


Representanter från Open infra och Munktorps fiberförening kommer att vara på plats och hålla i trådarna.

Med vänlig hälsning, Styrelsen Munktorps fiberförening

Ps. Open infra kommer att kalla alla enligt en lista som vi i styrelsen tagit fram och känner du att du stämmer in på området men inte fått någon inbjudan så är du såklart välkommen. Vi ska dock försöka hålla nere antalet personer på plats så ta inte med hela familjen


26/3 2020

På grund av coronasmittan så har styrelsen valt att skjuta fram årsstämman tills allt har lugnat ner sig. Vi återkommer om nytt datum.


17/2 2020

Vi vill uppmärksamma alla medlemmar att årsstämman kommer att äga rum den 5:e april klockan 15.00 i Tallåsgården.
Styrelsen utlovar förtäring och information om projektets framskridande.
Hoppas vi ses där!
Med vänliga hälsningar, styrelsen, Munktorpsfiberförening


5/6 2019

 Information till medlemmar i Munktorpsfiberförening. Som alla andra så har vi i styrelsen haft en hektisk men vacker maj månad. Idag har styrelsen haft ett möte där vi arbetat för att ge alla medlemmar sin efterlängtade uppkoppling.
För två veckor sedan var en delegation i Stockholm för att träffa Stadsnätsbolagets representanter för att hitta sätt att komma framåt.
Fortfarande är det markavtalen som sätter käppar i hjulen för projektet men det går sakta framåt. 


Nu har det snart gått två år sedan de flesta av medlemmarna skrev på anslutningsavtalet med Stadsnätsbolaget. Avtalet var skrivet på två år men förlängs automatiskt om man inte önskar något annat.

Protokollet från årsstämman finns att läsa här.


10/1 2019

Information till medlemmar i Munktorpsfiberförening

Årets första styrelsemöte är avklarat och vi vill upplysa alla medlemmar om att årsstämman kommer att gå av stapeln den 7:e April klockan 15.00 i Tallåsgården.
Eventuella motioner vill vi ha inskickade senast den 6/3 för att styrelsen ska ha en chans att gå igenom dem. info@munktorpsfiber.se

I dags dato är två tredjedelar av föreningens medlemmar anslutna och vi ser fram emot att anslutna de sista.

Med vänliga hälsningar, Styrelsen i Munktorps fiberförening.


11/10 2018
Information till medlemmar i Munktorpsfiberförening

Dialogen med stadsnätsbolaget har skötts via mail och telefon och mötet idag tog mer formen av ett arbetsmöte för styrelsen. Inga stora nyheter eller löften finns att delge er medlemmar.

Vi jobbar med just nu är en lista på 84 fastigheter som ska färdigställas under 2018.
Det första ledningsrättsärendet handläggs nu och fler är sökta för att projektet ska komma framåt.
Vi kämpar på för att hålla uppe farten och att de kvarvarande fastigheterna kommer att anslutas under 2019.
Själva grävarbetet kommer under november att intensifieras och vi ser fram emot att se fler grävmaskiner i området.

Med vänliga hälsningar, Styrelsen i Munktorps fiberförening.

26/9 2018

Information till medlemmar i Munktorps fiberförening
Det utlovade mötet med Stadsnätsbolaget är framskjutet till den 11/10 och vi hoppas kunna ge mer detaljer kring projektets framskridande då.

Vi fortsätter jobba med intentionen att alla medlemmar ska ha fungerande fiber så snart som möjligt.

Med vänliga hälsningar, Styrelsen i Munktorps fiberförening.

20/9 2018

Information till medlemmar i Munktorps fiberförening

Styrelsen har under kvällen haft ett möte med en representant ur Stadsnätsbolagets styrelse för att diskutera projektets fortskridande. Som vi berättat om tidigare har grävningen norröver stannat av pga att markavtalen inte accepterats av ett antal markägare. En första ledningsrätt är sökt för att komma framåt.
Utöver detta så har vi diskuterat fel och brister inom projektets alla områden och vi väntar på återkoppling.

Kvällen räckte inte till och ett nytt möte med Stadsnätsbolaget är inplanerat till torsdag nästa vecka.
Efter det kommer vi att komma med en längre uppdatering kring läget och planer för att driva projektet framåt

Med vänlig hälsning, Styrelsen i Munktorps fiberförening

8/8 2018

Information till medlemmar i Munktorps fiberförening.
Här kommer lite siffror som p.g.a. semestertider är några veckor gamla. Arbetet har fortskridit sedan dess så om något så har de ökat en smula.

-288 abonnenter är driftsatta.

-362 tomter är grävda.

-61 markavtal återstår men fler och fler trillar in.

Stadnätsbolaget har blivit mycket bättre på att informera styrelsen kring projektets framskridande.
De klagomål som vi i styrelsen fick ta del av angående Stadsnätbolagets kundtjänst har mer eller mindre upphört vilket vi är mycket glada för.

Arbetet fortskrider och styrelsen har sitt nästa möte den 30:e augusti.


28/6 2018

Information till medlemmar i Munktorps fiberförening.
51000m schakt är grävt söder om järnvägen. I samma område återstår dock 55 anslutningar. Problemen är identifierade och skall lösas löpande. Styrelsen ligger på för att så ska ske inom en inte allt för avlägsen framtid.
Norr om järnvägen kommer totalt 70 000m grävas. 28 000m av dessa är redan färdigställda.
Inom hela projektet finns det 231 driftsättningar som är färdiga. 233 återstår varav 52 skall driftsättas den närmaste tiden.

Stadsnätsbolaget har hört våra klagomål på dåligt fungerande kundtjänst och har nu fördubblat styrkan från tre till sex personer.

Vi i styrelsen är medvetna om att projektet inte framskrider så fort som vi hoppats eller som hade utlovats. Trots detta så går munktorpsfiberprojektet framåt till skillnad från IP-onlys projekt i grannområdet där ingen har fått fiber plus att projektet står helt still.

Vi i styrelsen fortsätter att jobba för att alla inom vårt område ska få fiber så snart som möjligt.

Många har upplevt en lägre hastighet än utlovat. Stadsnätsbolaget är informerade och utöver att nätet kan brista så kan även datorns nätverkskort vara en flaskhals, även om man kopplar den direkt i fiberboxen.

28/5 2018

Styrelsen jobbar på för att alla medlemmar så snart som möjligt ska få sin fiber.

28/4 2018

Uppdatering från Munktorpsfiberförening.

- Vi uppmanar alla nyanslutna fibervänner att läsa HELA välkomstmailet och via länken under ”Så betalar du” aktivt välja delbetalning om ni inte önskar betala hela summan för din fiberanslutning på en gång.

-Inom 14 dagar siktar grävgänget att vara klara i södra Munktorp och kommer därmed ha anslutit kvarvarande fastigheter och återställt de grävsträckor som inte blev nog bra pga. dåligt väder.

-Om du har synpukter på återställning efter grävarbetet, hör av dig till Styrelsemedlemmen Lars på 0708-982522.

-Grävarbetet norröver är i full gång och vi återkommer med fler uppdateringar om läget där framöver.


12/4 2018

Nu grävs det i Stäudd och fler och fler berättar att de fått igång sin IP-TV. Alla inblandade förtjänar en high five.


8/4 2018

Info från årsstämma och frågestund med Johan och Mattias från Stadsnätsbolaget.

Många hade frågor med sig till årsmötet. Här presenterar vi våra minnesanteckningar och en kort sammanställning av läget.

Stadsnätsbolaget har kopplat upp 216 punkter mot fibernätet. I fas 1 återstår 186 anslutningar. Stadsnätsbolaget kommer från om med nästa vecka i första hand gräva klart och driftsätta fas 1 och också återställa marken där medlemmar inte är nöjda med slutresultatet.

Tidsplanen för fas 2 är direkt avhängd på hur det går med markägaravtalen. Inga löften om tider kunde ges.

Totalt innehåller vårt område 601 anslutningar. 36% har i dagsläget en fungerande internetanslutning via fiber.

I nästa vecka kommer grävarbetet återupptas efter vinteruppehållet med fördubblad grävstyrka.

Ingen som närvarade vid mötet har kunnat få igång sin TV-tjänst och många var upprörda över svårigheterna med att få kontakt och svar från kundtjänsten.
Stadsnätsbolaget ska imorgon kontakta Viasat för att försöka reda ut alla frågetecken.

Årsstämman flöt på utan några svårigheter. Ny i styrelsen är Magdalena Jogevall från Ullvi och vi tackar Gunvor Stenman för all sin tid i styrelsen!


Frågestund och info från Stadsnätsbolaget 180408
Minnesanteckningar
Mattias Dahl och Johan Sundberg från Stadsnätsbolaget.
Mattias drog en kort info om status i projektet.
 Ordförande i Tavsta hage har frågor kring återställningar av redan grävda sträckor.
Tidplan?
-Arbetsledningen gör en besiktning i nästa vecka när arbetet återupptas och kikar på vad som behövs. Föreningen vill ha representant med. OK enl Mattias.
 Kommer Kastena att vara med i projektet?
- Ja, de ligger med i fas2.
 Varför har man inte grävt under vintern som i Kolsva?
- Bedömningsfråga om lämpligheten, blir mer återställande, inte så stor vinning.
 När planeras driftsättning av det som påbörjas nästa vecka?
- Löpande.
 Vi saknar information om projektets framskridande?
- Mattias har inväntat grävstart, info kommer framöver.
- Johan, vi kan bättra oss på den punkten.
 Om det blir strömlöst, försvinner fibern?
-Ja. Det blir det. Man är beroende av ström till utrustningen.
Finns en app där man kan ange postnummer och få besked om ev störningar. Dio heter den.
 Vi saknar en riktig karta över var fibern går. Det måste finnas.
- Mattias. Allt mäts in. Via ledningskollen får man besked om var ledningen ligger.
Om man vill ha en egen karta är det bara att begära det via mejl.
 Uppgifter saknas med kontakter till tjänsteleverantören, Internetbolaget?
- Ska vara utskickat i driftsättningsmejl. Annars finns det på hemsidan.
Pelle informerar att man når internetbolaget på 08-52273661. Det är dem man ringer om internet inte fungerar.
Vänd dig till Viasat om tv-tjänsten inte fungerar.
 Dåliga erfarenheter av kontakter med Internetbolaget….
- Hänvisad till tjänsteleverantören, be om kompensation, gör förnyad felanmälan.
 När ska teven fungera?
- Ingen på mötet har fått igång tv-tjänsten.
Johan undersöker hur gången är och vad som saknas.
 När börjar 24 månadersperioden på teve att räknas?
- Från det att det fungerar, att man är driftsatt.
 Vilken hastighet har man?
- 80-95% av 1000 MB upp/100 MB ner, (om du har det)
 När har alla fått fiber?
- 3-9 månader efter att markavtalen är klara. Inte nöjd med svaret.
 Samma frågeställare anser att avtalet med Stadsnätsbolaget ska gälla. Ingen förståelse för att markärendena tar tid.
-Johan hänvisar till Telecområdgivarna generellt vid missnöje.
 Etapp 2 Fråga kring grävning i norr runt Björsbo/Hällsta.
- Sent tillkomna anmälningar i projektet, ännu ej projekterat. Avvaktar ev fler anmälningar. Saknas lite stjärnor i fiberkartan för Hällsta, Mattias kollar upp.
 Fler frågor kring fiberkartan, söder om E18 mm
- Mattias förklarar symboler och berättar att kartan är ett levande dokument.
 Går det att få veta vilka markägare som inte vill skriva avtal?
- Nej, det är enskilda förhandlingar, inget som är offentligt.
 Önskemål om siffror på driftsatta anläggningar etc till alla medlemmar.
- Styrelsen kommer att få siffror en gång per månad som ska ges ut till medlemmarna.
 Varför går det inte igenom med markägaravtalen?
- Johan: Vi jobbar med de kollektiva avtalen för markägare och kundavtal för allas bästa. Vi bygger efter dessa. Det kan dröja med utförandet där vi inte får båda delarna. Ledningsrättsärenden tar tid.
 Påverkar det kostnaderna för övriga redan anslutna om norra Munktorp inte blir grävt?
- Nej.
 Hur ser det ut generellt i landet när man bygger fiber. Kommer alla med till slut?
- Regeringen vill att alla ska ha fiber, men tillståndshanteringen fördröjer och stoppar upp utbyggnaden. Ett jätteproblem i branschen. Tex strandskydd, järnvägar, fornlämningar etc.
 Boende i Vippeby i fas 2 undrar över boxinstallationer?
- Boxar monteras där man bedömer att man kommer att komma fram. Om inte betalas det tillbaka.
 Vad är problemen med markägaravtalen?
- Olika problem.
När boxen är installerad, när ska man betala för det?
- Man delbetalar ca 11 000 kr efter installation.

Vi tackar alla närvarande för en trevligt och effektivt årsstämma. 

Mvh// Styrelsen Munktorpsfiberförening

4/4 2018

Påminnelse om årsstämma den 8/4 15.00

Nu på söndag ses vi igen på Tallåsgården.
Utöver ordinarie stämmoförhandlingar så kommer Johan Sundberg från Stadsnätsbolaget närvara och berätta om statusen för projektet.

Lättare förtäring kommer att finnas och vi ber redan nu alla som är talarsugna att förbereda sig för att använda mikrofon då vi behöver få ut alla röster i teleslingan.
Med vänlig hälsning, styrelsen Munktorpsfiberförening


12/3 2018

Hej kära munktorpare!
Styrelsen avslutar nu kvällens möte och vi har några punkter som vi vill informera om.

- För er som får er uppkoppling. Läs hela välkomstmailet. Under rubriken delbetalning kan ni klicka er in på länken "läs mer" där ni kan önska om två olika sorters delbetalningar. Om ni inte gör detta kommer det en faktura på hela resterande beloppet om 18697kr. Har ni redan fått den stora fakturan så går det fortfarande att kontakta stadsnätsbolaget och lägga om till delbetalning.

-Från och med nu kommer fakturorna från stadsnätsbolaget vara bättre specificerade.

-Den 27/2 gick det ut ett mail till samtliga medlemmar i Munktorpsfiberförening. Kom det inte fram till dig? Kolla då först ditt skräpfilter om det kan ha fastnat där och har det inte det så kontaktar du Stadsnätsbolaget och ber om hjälp.

-Några undrar hur det sedan kan tänkas se ut när man kopplar ihop sitt hemmanätverk och vi har hittat en bra översiktsbild på den här

Varma hälsningar// Styrelsen i Munktorpsfiberförening.11/3 2018

Många är förvånade över den slutliga fakturan som kommit från stadsnätsbolaget på drygt 18000kr. För att istället få använda sig av den delbetalning som det hela tiden varit tal om behöver du gå in i välkomstmailet du fick när fibern blev belyst och klicka på länken ”Läs mer” under rubriken delbetalning. Via det formuläret som du då får fylla i så kommer du i kontakt med Stadsnätsbolagets ekonomiavdelning som tar då erbjuder dig två varianter på delbetalning.
Mvh// Styrelsen i Munktorpsfiberförening


6/3 2018

Nu när fibern börjar lysa här och där får vi frågor kring hur man kommer igång. Kolla in länken här som ger en överskådlig bild av hur det kan se ut. Elbutikerna brukar också vara både kunniga och hjälpsamma om ni har mer specifika frågor.
Om du har en gammal router för adsl så kan den fungera men risken är att den inte låter fibern komma till sin fulla rätt.

21/2 2018

Kort info från Styrelsen.

  • Under V. 9 kommer Stadsnätsbolaget att skicka ut information till alla medlemmar. Specifik efter er situation. Där kommer också kontaktuppgifter till de olika instanserna, grävning, fiberblåsning, dosinstallation finnas. 
  • Stadsnätsbolaget har tillsatt fler personer som ska hålla ihop styrningen av projektet.
  • I vårt ramavtal så har vi påtryckningsmöjligheter som är till för att hålla uppe farten i projektet. I och med förseningarna så tänker vi utnyttja ramavtalet för att driva på processen. Föreningens syfte är att förse medlemmarna med en säker fiberuppkoppling så snart det går till samtliga medlemmar. 
  • Ramavtalet finns att läsa för alla medlemmar. För att ta del av det så får de som är intresserade stämma träff med ordförande och läsa det i tryckt form. Detta för att förhindra oönskad spridning av ramavtalet.
  • Se till att fiberboxen har el. det underlättar sammankopplingen mellan din fastighet och noden.
  • Motioner till årsstämman måste lämnas in två veckor innan mötet. Årsstämman är den 8/4 15.00 i Tallåsgården.

Arbetet med att koppla upp oss mot omvärlden är i full gång och förhoppningsvis kan Stadsnätsbolaget ge klarhet kring detta i sitt infomail under V.9.


Med vänlig hälsning, styrelsen Munktorps fiberförening.


24/1 2018

Hej kära munktorpare!

Vi hoppas att ni haft en trevlig julhelg och en bra start på året.
Som vi alla vet så har ingen i föreningen fått sin uppkoppling än, men prognosen för belysning av fibernätet är fortfarande satt till februari. Uppkopplingen mot omvärlden sker i samhället i Munktorp.
Grävarbetet norröver ska påbörjas under februari.

Många har undrat över de fakturor som kommer från Stadsnätsbolaget. Den ena gäller installationen av fiberboxen och den andra för grävning på tomt. Det är två fakturor för att möjliggöra nyttjandet av både RUT- och ROT-avdraget. Allt är enligt det avtal medlemmarna tecknat med Stadsnätsbolaget. I samma avtal står också att pengarna som du betalar in går i retur om det skulle dröja så mycket som 24 månader innan fibern är belyst.
Resterande belopp, antingen som engångssumma eller som månatlig avgift, betalas/ börjar betalas vid belysning av fibern.

Nummer till Stadsnätsbolagets växel är 010-4927100
Årsstämman kommer hållas den 8/4 2018 klockan 15.00 i Tallåsgården
Obs. Vi uppmanar alla att inte säga upp några befintliga avtal med internetleverantörer förens fibern är driftsatt.

Med vänlig hälsning, styrelsen i Munktorpsfiberförening.

31/12 2017

Informationsbrevet från Stadsnätsbolaget den 20/12 finns att läsa här.

Kort uppdatering 13/12 2017

På bilden syns fas ett och fas två av fiberprojektet. Det blå området grävs klart nu innan jul och det röda grävs och driftsätts under 2018.
Arbetet med driftsättning av fas ett pågår men man har stött på patrull med matningsfibern. Alla inblandade gör sitt yttersta för att fibern ska belysas så snart det bara går. Styrelsen sammanträder inom kort och då ska vi försöka reda ut alla frågetecken.
Maila gärna in frågor och synpunkter till info@munktorpsfiber.se så kan hela styrelsen ta del av dem.
Hoppas ni har en härlig lucia.

Munktorp Del 1PNG

Munktorp Del 2PNGVad? Varför? Vilka? När?

Vår förening jobbar för att ge alla Munktorpsbor chansen att koppla upp sig mot en snabb och säker internetuppkoppling.

För nästan 100 år sedan gick landsbygdsborna ihop för att bygga elnätet på landsbygden, en infrastruktur som vi idag tar för given och har svårt att klara oss utan mer än kortare stunder.

Bredband är också en infrastruktur som kommer att användas av dagens och framtida generationer för internet, TV och telefoni, och troligen för många fler tjänster som vi inte kan förutse idag.

Det är också är en förutsättning för en levande bygd, med verksamma entreprenörer och nyinflyttning.

Bli medlem i föreningen! Det kostar bara 500 kr om du inte vill ansluta fler av dina fastigheter.

Detta har hänt:

På ett informationsmöte den 14:e januari med över 200 deltagare togs beslutet att starta den ekonomisk föreningen. Bblat var där.

På föreningens årsstämma valdes en styrelse som jobbar för föreningens mål.

Jan Sandström (telefon 070-564 03 62) Ordförande ordforande@munktorpsfiber.se
Kjell Norberg, Kassör, kassor@munktorpsfiber.se
Petra Kolsvik, Sekreterare, petra@munktorpsfiber.se
Henrik Olsson, Ledamot, henrik@munktorpsfiber.se
Per Holst, Ledamot, pelle@munktorpsfiber.se
Lars Isaksson, Ledamot, lars@munktorpsfiber.se

Pär Höök, Ledamot, par_hook@munktorpsfiber.se

Gunvor Steman, Ledamot, gunvor@munktorpsfiber.se

Björn Arvidsson, Ledamot, bjorn@munktorpsfiber.se

Alla intresserade kan bli medlemmar, man betalar för sitt medlemskap och kan då påverka i processen men är inte bunden till andra utgifter eller ideella arbetstimmar. 

Vi välkomnar givetvis intresserade som också kan tänka sig att bidra till genomförandet på något sätt, med kunskaper och/eller engagemang. Ta kontakt med någon i styrelsen så berättar vi mer.

En nästan fulltalig styrelse.

Vad händer härnäst?

Fler markägarmöten under början av Augusti.


Filarkiv

 Länkar till informations-pdfer, tidningsarticklar och nyhetsbrev.

Karta från den 10:e oktober över anslutna fastigheter Anslutningsprocenten på kartan räknas både på permanent- och fritidsbostäder. Den stämmer alltså inte överens med anslutningsprocenten vi pratar om i samband med ansökan till Länsstyrelsen.

Allmän info (Tvåsidig PDF med grundläggande info. Bra att dela ut till vänner och grannar.)

Välkommen till föreningen 5/9 (Nulägesrapport till alla medlemmar med information om bl.a. ansökningsprocessen.)

Bblat 29/8 2016  (Bergslagsbladets rapportering från föreningens arbete.)

Bblat 14/1 2016 (Bergslagsbladets rapportering från föreningens bildande.)

 Hur kan processen gå till?

(Du hänvisas till en ny sida.)