Vad kommer det att kosta?

Vad det kommer att kosta beror på hur många som väljer att ansluta sig – ju fler inom samma närområde desto billigare brukar det bli. Det finns ingen standardiserad kostnad för fiberanslutning men det brukar variera från 10 000 till 30 000 kronor.

Det finns möjlighet att ansluta sig i efterhand men då till ett betydligt högre pris. När vi bygger ut nätet gör vi det gemensamt och det sänker kostnaderna. En fibersvets är dyr att hyra in och om du ansluter dig själv senare finns ingen grupp att slå ut kostnaderna på.

Och om för många väntar kanske fiberdragningen inte blir klar över huvud taget. Om vi inte får tillräckligt hög anslutningsgrad i ett visst område eller en viss by kan vi inte dra fiber dit då totalkostnaden per fastighet blir för stor. Därför finns risken att det inte blir någon dragning att ansluta sig enkelt till senare då vi inte kunnat dra ut nätet till ditt område och då måste du starta ett eget fiberprojekt senare för att få tillgång. Anslut dig därför från början.