Vad är Fiber?

Det finns många olika sätt att koppla upp sig på internet.

Det i särklass säkraste och snabbaste är anslutning via fiberoptik, eller fiber som man säger i vardagligt tal. Här kan du läsa mer om hur tekniken fungerar.

Fiber är ljus

För att kunna surfa på internet krävs en sändare, en mottagare och ett medium för att skicka datatrafiken igenom. Det finns olika tekniker för att göra det. På landsbygden är det vanligt att man antingen surfar via mobilt bredband där data sänds via radiovågor eller via telejacket och det fasta telefonnätets kopparkablar.

När man surfar via fiber

skickas datatrafiken i form av ljus genom fiberoptiska kablar som består av en kärna av väldigt klar plast eller glas omgivna av ett skyddande hölje. Ljuset skickas från sändaren antingen med hjälp av laser eller lysdioder till mottagaren som ”översätter” ljussignalerna till elektriska impulser som sedan skickas till din dator, TV eller telefon. En fiberkabel består av många mindre fibrer och har väldigt hög kapacitet både på grund av de många enskilda fibrerna men också för att man kan skicka ljus med olika frekvens genom samma fiber.

Fiber fram till huset

Fiber med koppling mot internet är idag utdraget till ett antal telestationer i vårt närområde. Från telestationen gräver vi sedan ner rör med en kabel i till en anslutningspunkt, en nod, någonstans centralt i området (men det kan behövas flera anslutningspunkter beroende på hur många som vill ansluta sig). Anslutningspunkten brukar ha formen av ett litet hus med teknik för att ta emot och skicka signaler i men går också att inrymma i ett befintligt hus som till exempel en skola eller en bygdegård. Från anslutningspunkten gräver vi sedan ett lokalt nätverk (ett så kallat accessnät) av fiberkablar som förgrenar sig ut till alla fastigheter som vill ansluta sig. Exakt hur det ska gå till och vem som ska gräva i din trädgård vet vi inte i dagsläget.

Tjänsteleverantörer – de tjänster du utnyttjar

När väl nätet är inkopplat ska ett företag leverera internet och övriga tjänster till oss. För att vi ska få bidrag från Länsstyrelsen kräver de att vi har ett öppet nät, alltså att alla företag som vill leverera tjänster till dig har möjligheten att göra det. Du väljer själv om du vill vara kund hos exempelvis Telia, Köpings Kabel-TV eller någon annan.

Utrustning hemma

För att ansluta sig till internet via fiber behöver man ett modem men det krävs ingen ytterligare utrustning än det.

Du kan hitta en mängd information på nätet om själva tekniken.

Här kan du också jämföra olika tekniker