Fiber sänker dina kostnader och finns det verkligen alternativ?

En investering i en fiberanslutning är verkligen en investering. Med fiber får du tillgång till andra och oftast billigare tjänster och leverantörer. Schablonmässigt kan man säga att en familj som har TV, telefoni och bredband hemma kan sänka sina månadskostnader med några hundralappar i månaden. 250 kronor i månaden ger 3000 kronor om året. Om man räknar högt med att fiberanslutningen kostar 30 000 kronor så ger det en återbetalningstid på 10 år i sänkta månadskostnader samtidigt som du under tiden får en mycket högre kvalitet på tjänsterna. Efter 10 år har du betalat av hela fiberinvesteringen.

Jämför det med när kylskåpet går sönder. Då lägger vi ledigt ut 10 000 kronor på ett nytt kylskåp utan att få igen de pengarna. Att ansluta sig i fiber är en investering som sänker dina månadskostnader, återbetalar sig på ett antal år – och höjer dessutom värdet på din fastighet. En sund ekonomisk investering helt enkelt.

En fiberanslutning är den säkraste och snabbaste uppkopplingen mot nätet som finns idag och imorgon. Men fiber är inte en fråga om teknik. Det är inte heller en fråga för ett fåtal teknikintresserade personer. Det är en grundläggande fråga om att vi ska kunna fortsätta ta del av samhällets utveckling även i framtiden.

Den tekniska utvecklingen går rasande fort och allt mer av samhällets service flyttar över till nätet, både infrastruktur som telefoni och TV men också tjänster som kontakt med myndigheter, handel, arbetsliv och nöjesutbud. Utvecklingen driver tekniken framåt men det gör också att gamla tekniker blir olönsamma och avvecklas. Vi står inför en framtid där vi som bor på landet inte kan räkna med att kunna ringa och surfa via det fasta telefnoinätet – alltså att ta del av samhällets grundläggande service.

I Norrland började byalag dra ut fiber för över 10 år sedan för att de vet att ingen myndighet gör det åt dem. Vi kanske tror att vi bor så pass nära städerna att vi inte kommer att drabbas men tekniskt sett så är vi lika mycket landsbygd i Himmeta-Bro som Norrlands inland och vi är lika beroende av det fasta nätet som de. Utan en framtidssäker uppkoppling kommer livet i vår bygd bli svårare i framtiden, både för oss som enskilda individer men också för bygden som helhet. Vill vi att Himmeta-Bro ska vara en levande och attraktiv bygd imorgon måste vi vara beredda att göra investering redan idag!

Vilka är de tekniska alternativen?
Med dagens teknik finns inga realistiska alternativ till fiber. Telia håller på och avvecklar sitt fasta telefoninät (kopparnätet) och inom några tiotals år kommer nätet att vara helt nedmonterat på många platser i landet. Det innebär att vi inte kommer att ha tillgång till fast telefoni och i och med det inte heller bredband via telenätet. Vi får då förlita oss på mobilen och det mobila bredbandet. Mobilt bredband är bra på resande fot men det är inte särskilt stabilt. Många av oss bor på platser där vi har mobiltäckning i ett visst rum eller på en fläck ute på tomten och även om vi har bra täckning så bryts anslutningen stup i kvarten. Även i de fallen vi har en bra anslutning kan mobilt bredband med nuvarande teknik inte komma upp till samma hastighet som fiber med mindre än att masterna sitter med en kilometers mellanrum. Det är inte vare sig önskvärt eller realistiskt.