Möte i Munktorps LRF tisdagen den 1 december i Tallåsen

Det kom en massa intresserade människor till Tallåsen den här decemberdagen. Vi hade med oss Indi Persson från Länsstyrelsen och representanter från Himmeta Bro fiberförening. Alla lyssnade och tog in information. 

Hur ska vi gå vidare? Frågan ställdes i slutet och alla var trötta. Ingen orkar riktigt ta tag i ansvaret. Det verkar svårt och stort. Några få räcker upp en hand och säger att de kan ingå i en arbetsgrupp till nästa möte. 

Arbetsgruppen träffas två gånger och sedan kallar vi till ett stormöte i Köpings Folkets Hus. 

Tack till alla närvarande den 1:a december och speciellt stort tack till Lennart och Marianne från Himmeta- Bro. Deras hjälp har varit ovärderlig i det här arbetet. Vi har fått hjälp med allt från mötesplanering, struktur, praktiska tips och hemsida.

Se originalet på http://fiber.himmeta.se