Kallelse till årsmöte

Välkommen till föreningsstämma för Munktorps Fiberförening Ek. för Söndagen den 13 mars kl 17.00 i Kommunalhuset i Munktorp

●  Ordinarie stämmoförhandlingar

●  Teknisk information om hur fiber funkar (fiberhandboken)

●  En fiberförening som har lyckats.

Jonatan Åkerlind från Sätila Fiber berättar och svarar på frågor.

●  Tidsplanering. Vad händer och när

Av 640 hushåll i Munktorp har vi hittills utan direkt marknadsföring tagit in 250 anmälningar, vilket innebär en anslutningsgrad på ca 30%.

Känner du andra Munktorpare som du tror är intresserade? Sprid gärna budskapet!

Bli medlem och var med och påverka inriktningen på det kommande arbetet. Betalande medlemmar har också rösträtt på stämman.

Betala då in 500 kr på bankgiro 5095‐8883 senast den 8 mars.

(Insatsen är 200 kr och medlemsavgiften för 2016 är 300 kr)

Ange din fastighetsbeteckning, namn, e‐post, telefon och ev adress

Vi i interimsstyrelsen har börjat arbetet med att befibra Munktorp men vi behöver bli fler!

Valberedningen jobbar nu med att besätta den ordinarie styrelsen som kommer att väljas den13:e.

Vi har identifierat sex stycken arbetsområden som kommer att behöva frivilliga krafter framöver. Fundera gärna redan nu om du kan tänka dig att hjälpa till med något av dem, eller om du känner någon som har färdigheter inom följande områden. Kom med, ha kul och håll landsbygden levande :

‐ INTRESSEANMÄLNINGAR ‐ INFORMATION ‐ FÖRPROJEKTERING

‐ EKONOMI ‐ MARKAVTAL ‐ UTEGRUPP . Schakt o markarbeten

Dessutom söker vi redan nu en erfaren Projektledare som tycker att det vore en utmaning att leda genomförandet. Välkomna att höra av er!