Jämför med andra tekniker

Fiber-tekniken består i att man skickar signaler i form av ljus genom en glasfiberkabel. De fördelar som finns med Fiber är att det inte är avståndsberoende, och det existerar inga signalförluster, och eftersom det skickas som ljus i en avskärmad ledning finns ingen risk för störningar. Det finns heller inga direkta begränsningar i hur mycket data som kan skickas genom en fiberkabel. I dagsläget kan man skicka upp till 40 000 mbit (40gbit) i en fiberkabel utan problem, och man har gjort tester på 1 000 000 mbit (1tbit) med lyckat resultat, så att säga att det är framtidssäkert är inte att överdriva.

Andra tekniker:

ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line)

ADSL-tekniken består i att man skickar signaler i form av pulser genom en kopparkabel. Man använder det frekvensområde som ligger över det som används för telefoni. Fördelarna med ADSL har varit att man kunnat nyttja befintlig infrastruktur (Telias kopparnät). ADSL har flera begränsningar. Dels är tekniken gjord för att ge bättre hastighet nedströms än uppströms, vilket kan orsaka problem när man har behov att skicka data utåt. Den största begränsningen är att man är begränsad till det frekvensområde som finns i en kopparledning, vilket dessutom är avståndsberoende. Signalen tappar kraft med avstånd precis som en TV eller Radio-signal. Kopparledningarna sitter i regel luftmonterade på landet, med skarvar på flera ställen mellan telefonstation och användare, det gör kopplingen instabil vid förändringar på temperatur och luftfuktighet, vilket orsakar avbrott i tjänsterna.

ADSL finns i versionerna:

ADSL 2mbit nedströms, 0,8mbit uppströms Avstånd till telestation: ca 3,5-5,5km

8mbit nedströms, 0,8mbit uppströms Avstånd till telestation: ca 3km

ADSL2+ 12mbit nedströms, 1,2mbit uppströms Avstånd till telestation: ca 2,5km

24mbit nedströms, 2,4mbit uppströms Avstånd till telestation: ca 1,5km

VDSL (Very High Bitrate Digital Subscriber Line)

Nyare standard som bygger på samma teknik som ADSL, med högre hastighet. Problemet med tekniken är att upptagningsområdet blir mycket mindre från telefonstationen sett.

VDSL som teknik har flexibel hastighet upp till 100mbit, men ledningsavståndet till telefonstationen gör att Telia säljer 60mbit som högst i Sverige. Man får också inte mer än 3mbit uppströms. För att få den hastigheten måste man bo väldigt nära en telefonstation, för att nå maxhastigheterna får man inte ha mer än 300 meter kabel mellan telefonstationen och sitt telefonjack. Samma stabilitetsproblem som med ADSL.

Mobilt Bredband

De mobila operatörerna säljer tjänster som använder sig av teknikerna UMTS/HSDPA/LTE, vilket också kallas för 3G, 3.5G respektive 4G – som berättar vilken generation respektive teknik tillhör. (Generation 1 var NMT och Generation 2 var GSM).

Mobiltekniken bygger på radiosignaler, som till skillnad från ADSL går i luften – gör det ännu känsligare för väder och störningar.

Standarderna som sådana har teoretiska maxhastigheter, men det är väldigt få som kommer upp i de angivna hastigheterna, dels på grund av avstånd, men det krävs att man har fri sikt till masten, att man befinner sig nära masten och att det är bra väderförhållanden – och att inga störningar förekommer för att få bra kapacitet.

Det finns också en del andra begränsningar, och det är att det finns ett begränsat antal radiofrekvenser, vilket gör att operatörerna är beroende av att användarna inte gör över med så mycket kapacitet. Därför finns det som regel begränsningar på abonnemang i hur mycket kapacitet man får nyttja till en fast månadskostnad. En del operatörer stryper hastigheten när man nått sitt nyttjandetak, andra tar hiskeliga summor extra betalt när man nyttjar mer än vad som ingår i abonnemanget.

För att kunna leverera tillräckligt med kapacitet för att kunna konkurrera med fiber skulle operatörerna behöva sätta upp en mobilmast i varje gathörn, eller för oss – en mast i varje träd.

Mobilt bredband säljs med olika hastigheter, här är teknikernas begränsningar:

3G UMTS (Universal Mobile Telecom System) max hastighet 2mbit

3.5G HSDPA (High Speed Data Packet Access) max hastighet 14,4mbit

4G LTE (Long Term Evolution) max hastighet 100mbit