Framtidssäkra din fastighet

En fiberanslutning är den säkraste och snabbaste uppkopplingen mot nätet som finns idag och imorgon. Men fiber är inte en fråga om teknik. Det är inte heller en fråga för ett fåtal teknikintresserade personer. Det är en grundläggande infrastruktur fråga om att vi ska kunna fortsätta ta del av samhällets utveckling även i framtiden.

Den tekniska utvecklingen går rasande fort och allt mer av samhällets service flyttar över till nätet, både infrastruktur som telefoni och TV men också tjänster som kontakt med myndigheter, handel, arbetsliv och nöjesutbud. Utvecklingen driver tekniken framåt men det gör också att gamla tekniker blir olönsamma och avvecklas. Vi står inför en framtid där vi som bor på landet inte kan räkna med att kunna ringa och surfa via det fasta telefonnätet – alltså att ta del av samhällets grundläggande service.

I Norrland började byalag dra ut fiber för över 10 år sedan för att de vet att ingen myndighet gör det åt dem. Vi kanske tror att vi bor så pass nära städerna att vi inte kommer att drabbas men tekniskt sett så är vi lika mycket landsbygd i Munktorp som Norrlands inland och vi är lika beroende av det fasta nätet som de. Utan en framtidssäker uppkoppling kommer livet i vår bygd bli svårare i framtiden, både för oss som enskilda individer men också för bygden som helhet. Vill vi att Munktorp ska vara en levande och attraktiv bygd imorgon måste vi vara beredda att göra investering redan idag!

Vilka är de tekniska alternativen?

Med dagens teknik finns inga realistiska alternativ till fiber. Telia håller på och avvecklar sitt fasta telefonnät (kopparnätet) och inom några tiotals år kommer nätet att vara helt nedmonterat på många platser i landet. Det innebär att vi inte kommer att ha tillgång till fast telefoni och i och med det inte heller bredband via telenätet. Vi får då förlita oss på mobilen och det mobila bredbandet. Mobilt bredband är bra på resande fot men det är inte särskilt stabilt. Många av oss bor på platser där vi har mobiltäckning i ett visst rum eller på en fläck ute på tomten och även om vi har bra täckning så bryts anslutningen stup i kvarten. Även i de fallen vi har en bra anslutning kan mobilt bredband med nuvarande teknik inte komma upp till samma hastighet som fiber med mindre än att masterna sitter med en kilometers mellanrum. Det är inte vare sig önskvärt eller realistiskt.

Fiber är en investering och inte en kostnad. Förutom att du har möjlighet att sänka dina månadskostnader med fiber ökar det också värdet på din fastighet. När elektriciteten kom var det många bönder som drog el till ladugården för mjölkmaskinens skull men struntade i att dra det till bostadshuset då det fungerade bra som det var. Men idag skulle ingen människa drömma om att köpa ett permanentboende utan el. På samma sätt kommer det att bli med fiber i framtiden. Forskning till exempel från analysföretaget Kairos Future visar att dagens unga i hög grad är intresserade av att bo på landet men att de samtidigt kräver tillgång till en stabil uppkoppling. För de generationer som växt upp med internet är en bra anslutning lika viktigt som vägen till huset.

FIber ökar värdet med många tiotusentals kronor

Det går inte att säga exakt vad en värdeökning på din fastighet blir eftersom det bestäms av marknaden vid köptillfället. Det vi vet med säkerhet är att husspekulanter idag betraktar en fiberanslutning som ett stort plus och i många fall en avgörande faktor. Det i sin tur gör att ett hus med fiberanslutning får fler spekulanter och ju fler som deltar i en budgivning desto högre pris.

Vid en undersökning bland mäklare i Stockholm uppskattade de att värdeökningen av en villa med fiberanslutning och tillgång till kostnadseffektiva och bra TV, telefoni och bredbandstjänster till cirka 50 000 kr. Vissa mäklare värderar det ända upp till 80 000 kronor. Läs gärna den här artikeln i DN,den här artikeln i GT

eller den här artikeln i IDG om du vill fördjupa dig.

Du behöver inte utnyttja tjänsterna!

Även om du inte själv vill utnyttja tjänsterna kan du investera i fiberanslutning enbart för att öka värdet på din fastighet.