Kallelse till årsmöte 2/4 2017 15.00 Munktorps kommunalhus (skolan)

Välkommen till årsstämma för Munktorps fiberförening 

Söndagen 2/4 15.00 Kommunalhuset (Skolan).

Ärenden enligt stadgarna. 

Köpings kommuns nya kanslichef Fredrick Alm och den nyanställde bredbandsstrategen kommer att medverka.

I och med uteblivet bredbandsstöd vill styrelsen gärna informera om och diskutera kring framtida lösningar.

Lättare förfriskningar kommer att finnas.

8b618164cfbf469587f79697122e4add.jpg