Årsmötet över. Nu kavlar vi upp ärmarna.

null

null

Över 70 Munktorpare samlades i vårt alldeles egna kommunalhus för årsmötet. Jonatan Åkelind från Sätila fiber berättade om deras  fiberförenings resa och svarade på medlemmarnas frågor. Mycket informativt och intressant. Stort tack Jonatan!

Styrelsen presenterade också vårens handlingsplan:

•Intressent möte och val av interimsstyrelse   2016-01-14

•Medlemsmöte (årsmöte 2016)  2016-03-13

•Engagera PL till förprojektet  2016-03-31

•Medlemsvärvningar (fas 1) klart    2016-05-31

•Förplanering av fibernätet klart    2016-05-31

•Arbete med projektbudget    2016-05-31

•Budget ansats    2016-05-31

•Ansökningshandlingar klara  2016-06-30 

•Sista datum för bidragsansökan    2016-07-22

•Bidragsansökan godkänd    2016-09-01 prel.

•Beslut om fortsatt projekt    2016-09-02 prel.

Märk väl att förplaneringen av fibernätet ska vara klar senast den sista maj. Den görs utifrån de intresseanmälningar som vi då fått in och är grunden för nästa steg i processen. Intressenter som kommer in efter detta kommer kräva en omarbetning av planen och därmed ge en större arbetsbelastning. Det diskuteras att höja avgiften för de som kommer in i föreningen efter denna tidpunkt för att få med så många som möjligt tidigt i processen och därmed minimera extraarbetet. 

Som avslutning på kvällen gick vi igenom ordinarie stämmoförhandlngar.

De sista gästerna åkte hemåt vid sjutiden och därmed var vi alla ett steg närmare en snabb och driftsäker internetuppkoppling.

Sprid ordet, övertyga grannarna och betala medlemsavgiften.

Med vänliga hälsningar, Munktorps fiberförening.